Ιστορικό Αλλαγών

Version 4.0.2510 [Build: 10 March 2021]

 • *Fixed 4X Family KB Freeze issue with PAD selection
 • *Fixed SET Manager PAD report position

Version 4.0.2424 [Build: 24 February 2021]

 • *Fixed an issue when Deleting a MultiSample with older PA1X Models
 • *Fixed a Style Select issue when converting a 3X>PA800 Style
 • *Fixed Stereo playback issue
 • *SAMPLE Manager - Fixed a possible issue when Normalizing a sample
 • *Internal improvements

Version 4.0.2301 [Build: 01 January 2020]

 • *Performance Manager - Fix on loading Locked Performances

Version 4.0.2210 [Build: 10 December 2020]

 • *PADs not showing on PA800 after conversion has been fixed
 • *SOUND Manager issue with MS UID has been fixed
 • *Other Internal fixes

Version 4.0.2105 [Build: 05 November 2020]

 • *PAD Manager - reMap upto page4 issue fixed
 • *SOUND Manager - Merge Mode OSC Names fix
 • *SOUND Manager - DK LOCAL support
 • *STYLE Manager - Local load Bank10 issue
 • *Internal improvements

Version 4.0.2010 [Build: 10 October 2020]

 • *Fixed Styles Select issue with MG models
 • *Fixed minor issue with PA3XLe Mode
 • *Fixed issue wih Time Slice playback
 • *Fixed PAD resave issue
 • +Performance Manager - PA80 Bank 11-20 added
 • *Internal improvements

Version 4.0.1804 [Build: 04 August 2020]

 • *STYLE Properties - HTML Formatting has been fixed
 • *STYLE 4X to 3X Conversion - Freeze/Hang fixed with Long STS Names
 • *STYLE 4X to 3X Conversion - Guitar Mode Chord/Key issue fixed
 • *Improved Sound Conversion Mapping
 • *Internal improvements

Version 4.0.1717 [Build: 17 July 2020]

 • *STYLE Manager - Group Pad Copy / Paste issue fixed
 • *Improved PA80 SET Load
 • *PA4X OS V1 improved support for older OS
 • *SOUND Manager - Joystick X/Y fix during PA4X to 1000 Conversion
 • *Russian Translation updated
 • *Italian Translation updated
 • *Internal Fixes

Version 4.0.1708 [Build: 08 July 2020]

 • +Faster Copy/Paste of items
 • *SET Manager UI Enhancements
 • *PAD Manager UI Enhancements
 • *PERFORMANCE Manager UI Enhancements
 • *SOUND Manager - Fixed a problem with Large Sample Playback crash
 • *Style Convert Fixes
 • *German Translation
 • *Romanian Translation updated
 • *Internal Improvements

Version 4.0.1627 [Build: 27 June 2020]

 • +Improved DPI Support with High Res Monitors
 • *Duplicate PAD Copy fix
 • *PA3X - PA2X convert issue fixed
 • *PERFORMANCE Manager - not showing sound names fixed
 • +SOUND Manager - Now shows Local Sounds on OSC Layers
 • *SOUND Manager - Fixed html formatting on reports
 • *SOUND Manager - 600/900/700/1000 Sound Databases updated
 • *SAMPLE Manager - Delete MultiSample issue fixed

Version 4.0.1620 [Build: 20 Ιούνιος 2020]

 • *STYLE Manager - Fixed a possible problem when remapping PA4X OS V3 Next KBD SETs
 • *SET Manager - Favorite Bank Names shown again
 • *SAMPLE Manager - 'Delete Unref Samples' issue fixed
 • *SOUND Manager - Save Disabled on FULL Banks fixed
 • *Vietnamese Translation updated
 • *Internal Fixes

Version 4.0.1616 [Build: 16 Ιούνιος 2020]

 • +Added 128MB Option when selecting PA2X/800 Mode
 • *Fixed issue when Deleting a Multisample
 • *PERFORMANCE Manager - Fixed loss of FX Settings with 800 to 800 transfers
 • *PAD Manager - Fixed a problem when pasting PADs
 • *Report Window UI Improvements
 • *Internal Fixes

Version 4.0.1612 [Build: 12 Ιούνιος 2020]

 • +Added 64MB & 256MB Options when selection PA2X/800 Mode
 • +Added 128MB & 256MB Options when selection PA3X Mode
 • +Unlinked Samples Info box added
 • *SET Browser - Fix with Recent Paths
 • *STYLE Manager - Local Bank 13 crash fix
 • *Style Properties - Apply Sounds to othe elements fixed
 • *Improved sound mapping from 4X to 3X conversion
 • *Sound Select window not being updated issue fixed
 • *Slovak Translation Updated
 • *Czech Translation Updated

Version 4.0.1608 [Build: 08 Ιούνιος 2020]

 • *PA4X to PA3X Conversion problem Fixed
 • *Bulgarian Translation Fixed
 • *Performance Manager - Subscript out of range fix
 • *Performance Manager - Search issue fixed
 • *Style Properties - Incorrect display of Original Sounds fixed
 • *SAMPLE Manager - AUTO MS mapping bug Fixed
 • *Internal Improvements

Version v4.0.1600 [Build: 01 Ιούνιος 2020]

 • +Υποστήριξη του PA4X OS Next 1.5GB
 • +Προσθήκη του SET Manager - Διαχείριση ολόκληρου του SET σε ένα μέρος
 • +Πολλαπλή επιλογή σε όλους τους Manager
 • +Υποστήριξη Drag / Drop Aντιγραφής/Επικόλλησης σε όλους τους Manager
 • +SET Explorer
 • +TIME Slice - Εισαγωγή .WAV λούπας and μετατροπή σε PAD
 • +STYLE Manager - Μετατροπή στα μοντέλα PA4X / PA3X / 2X/800
 • +STYLE Manager - Προσθήκη αναζήτησης
 • +STYLE Manager - Επιλογή μεμονωμένων καναλιών για αντιγραφή/επικόλληση
 • +STYLE Manager - Επιλογή αυτόματης αντιγραφής Pads + Sounds
 • +STYLE Manager - Δημιουργία αναφοράς ήχων STYLE Sound μαζί με τους ήχους των PAD
 • +STYLE Manager - Υποστήριξη της τράπεζας Local για τα PA4X/PA700/PA1000
 • +STYLE Manager - Προσθήκη λειτουργίας διαγραφής ομάδων τραπεζών
 • +PERFORMANCE Manager - Προσθήκη αναζήτησης
 • +PERFORMANCE Manager - Δημιουργία νέου Performance
 • +PERFORMANCE Manager - Υποστήριξη εργοστασιακών βιβλιοθηκών PA4X/PA700/PA1000
 • +PERFORMANCE Manager - Υποστήριξη Localized βιβλιοθηκών PA4X/PA700/PA1000
 • +PERFORMANCE Manager - Υπολογισμός μεγέθους δειγμάτων [δεξί κλικ]
 • +PERFORMANCE Manager - Διαγραφή ολόκληρης κατηγορίας (Factory/User κτλ) [δεξί κλικ]
 • +PAD Manager - Αναπαραγωγή PAD
 • +PAD Manager - Προσθήκη αναζήτησης
 • +PAD Manager - Επεξεργασία του Chord Table
 • +PAD Manager - Προστέθηκε η ιδιότητα Expression
 • +PAD Manager - Μετατροπή στα μοντέλα PA4X / PA3X / 2X/800
 • +PAD Manager - Δημιουργία λούπας Time Slice [δεξί κλικ]
 • +PAD Manager - Υπολογισμός μεγέθους δειγμάτων [δεξί κλικ]
 • +PAD Manager - Διαγραφή ολόκληρης κατηγορίας (Factory/User κτλ) [δεξί κλικ]
 • +PCM Manager - Βελτιστοποίηση εμφάνισης
 • +SOUND Manager - Προσθήκη αναζήτησης
 • +SOUND Manager - Δυνατότητα διαγραφής ήχου + MS + δειγμάτων
 • +SOUND Manager - Δυνατότητα διαγραφής ήχου + DK + δειγμάτων
 • +SOUND Manager - Ανανεωμένο εικονικό κλαβιέ DK
 • +SOUND Manager - Πιο πολλές επιλογές για την εξαγωγή DK Wav
 • +SOUND Manager - Αντιγραφή / Επικόλληση μεμονωμένων OSC Layers
 • +SOUND Manager - Αντιγραφή / Επικόλληση μεμονωμένων/πολλαπλών DK Keys
 • +SOUND Manager - Εισαγωγή .KMP δειγμάτων με Drag & Drop
 • +SAMPLE Manager - Διαγραφή MS [δεξί κλικ]
 • +SAMPLE Manager - Επιλογές [δεξί κλικ]
 • +SAMPLE Manager - Εύρεση σύνδεσης με MS [δεξί κλικ]
 • +SAMPLE Manager - Normalize [δεξί κλικ]
 • +SAMPLE Manager - Gain [δεξί κλικ]
 • +SAMPLE Manager - Επιλογές εξαγωγής σε WAV
 • +SAMPLE Manager - Διαγραφή "λάθος" (Unreferenced) δειγμάτων
 • +MULTISAMPLE Manager - Επιλογή αυτόματης δημιουργίας MS
 • +Βελτιστοποιημένη χρήση μνήμης
 • +Μερική υποστήριξη των μοντέλων KORG MG
 • +Βελτιωμένη υποστήριξη κλειδωμένων σετ
 • Υποστήριξη φωνητικής ανάγνωσης
 • *Οι πληροφορίες μνήμης είναι πλέον ξεχωριστό παράθυρο
 • +Οι πληροφορίες μνήμης περιλαμβάνουν πλέον τον αριθμό των φορτωμένων δειγμάτων
 • +Προσθήκη πληροφοριών χρήσης των θέσεων μνήμης των ήχων