Ιστορικό Αλλαγών

Version 4.1.2910 [Build: 10 July 2021]

 • +New Message Box to ask User if LOCAL sounds to be MAPPED when converting down a model
 • *Improved Duplicate Scans & Reports for STY/PRF/PAD/SOUND
 • *Style Properties - Fixed PA800 Save issue
 • *Internal fixes & improvements

Version 4.1.2824 [Build: 24 Ιουνίου 2021]

 • *Διορθώθηκε πρόβλημα στον έλεγχο για ήχους που δεν χρησιμοποιούνται
 • *SOUND Manager - Διορθώθηκε πρόβλημα με την λίστα εργοστασιακών ήχων σε κάποια μοντέλα
 • *PERFORMANCE Manager - Διορθώθηκε πρόβλημα με την αναζήτηση στο PA1000
 • *Διορθώθηκε η υποστήριξη των 16 σελίδων Drum Kit στο PA800
 • *Διορθώθηκε πρόβλημα στην μετατροπή PAD

Version 4.1.2814 [Build: 14 Ιουνίου 2021]

 • +Γενική Βελτίωση της ταχύτητας του προγράμματος
 • +PAD Manager - Προστέθηκε αναπαραγωγή GM MIDI
 • *SET Explorer - Πολύ ταχύτερο άνοιγμα
 • *SET Explorer - Βελτίωση γραφικού περιβάλλοντος
 • +Αντιστοίχηση Factory ROM δειγμάτων στα μοντέλα 4X / 3X / 2X / 800 κατα την μετατροπή
 • +Βελτιωμένη μετατροπή ρυθμίσεων Perf / Pad / Sound - Ένταση / FX / EQ κλπ...
 • *Οι ήχοι LOCAL των PA4X/3X αντιστοιχίζονται στον ήχο πιάνου κατά την μετατροπή σε PA800/2X
 • +STYLE Manager - Προστέθηκαν επιλογές αντιγραφής | Αντιγραφή ήχων από επιλεγμένα Variations
 • +STYLE Properties - Προστέθηκαν ρυθμίσεις της έντασης
 • *STYLE Properties - Βελτιώση αναγνώρησης καναλιών
 • +SAMPLE Manager - Η συμπίεση είναι 5 φορές ταχύτερη
 • +SAMPLE Manager - Προσθήκη επιλογής αριθμού threads που χρησιμοποιούνται για την συμπίεση
 • +SAMPLE Manager - Προσθήκη στήλης Drum Samples
 • +SAMPLE Manager - Προσθήκη ζωνών στα MultiSample και στήλης μεγέθους
 • +SAMPLE Manager - Προσθήκη μενού για εξαγωή MultiSample
 • +SAMPLE Manager - Προσθήκη αναζήτησης για το που χρησιμοποιείται ένα MultiSample
 • +SAMPLE Manager - Προσθήκη μενού συμπίεσης/αποσυμπίεσης MS
 • +SAMPLE Manager - Προσθήκη λειτουργίας Normalize για συμπιεσμένα δείγματα
 • +SAMPLE Manager - Προσθήκη λειτουργίας αλλαγής Gain σε συμπιεσμένα δείγματα
 • +SAMPLE Manager - Υποστήρηξη WAV 24bit
 • +SAMPLE Manager - Προσθήκη μπάρας ένδειξης του ποσοστού συμπίεσης % του SΕΤ
 • +SAMPLE Manager - Προσθήκη λειτουργίας διόρθωσης unref δειγμάτων
 • +MultiSample Manager - Προσθήκη επεξεργασίας δείγματος
 • +SOUND Manager - Εισαγωγή KMP MultiSamples με Drag & Drop
 • +SOUND Manager - Προσθήκη κουμπιού Εισαγωγής (υποστηρίζει MultiSamples)
 • +SOUND Manager - Προσθήκη λειτουργίας όπου με διπλό κλίκ εμφανίζεται η λίστα των εργοστασιακών δειγμάτων για επιλογή
 • +SOUND Manager - Προσθήκη δυνατότητας αντιγραφής ολόκληρου του USERDK
 • *SOUND Manager - Ακριβής μετατροπή των Decibels σε γραμική μορφή κατά την μετατροπή από 4X σε παλαιότερα μοντέλα
 • +SET Manager - Στην επιλογή διαγραφής Bank προστέθηκε και επιλογή για διαγραφή δειγμάτων
 • +SET Manager - Στην επιλογή διαγραφής Page προστέθηκε και επιλογή για διαγραφή δειγμάτων
 • +SET Manager - Το μενού 'Εμφάνηση χρήσης ήχου' προστέθηκε στην περιοχή Perf/KBD
 • +SET Manager - Το μενού 'Εμφάνηση χρήσης ήχου' προστέθηκε στην περιοχή PAD
 • +SET Manager - Προσθήκη μενού για έλεγχο των ήχων που δεν χρησιμοποιούνται
 • +Time Slice - Λειτουργία σε πραγματικό χρόνο
 • +Time Slice - Προσθήκη κουμπιών Επιλογές / Loop Points / FX
 • +Time Slice - Χειροκίνητη προσθαφαίρεση Slices
 • +PERFORMANCE Manager - Προσθήκη επιλογών UP1/2/3/LOW για την εισαγωγή ήχων
 • +PAD Manager - Προσθήκη ένδειξης Track Mode
 • +PAD Manager - Προσθήκη μενού για επιλογή κάρτας ήχου
 • +FILE Viewer - Προσθήκη κουμπιού 'Άνοιγμα SET'
 • +Προσθήκη ελέγχου για διπλές εγγραφές σε όλους τους Managers
 • +Memory Window - Προσθήκη κουμπιού για ματακίνηση του παραθύρου
 • +Προσθήκη γλώσσας Βόρειας Μακεδονίας
 • *Εσωτερικές βελτιώσεις

Version 4.0.2510 [Build: 10 Μαρτίου 2021]

 • *Διορθώθηκε πρόβλημα όπου το όργανο κολλούσε κατα την επιλογή PAD στα μοντέλα 4X/700/1000
 • *Διορθώθηκε πρόβλημα με τις θέσης των PAD στον SET Manager

Version 4.0.2424 [Build: 24 Φεβρουαρίου 2021]

 • *Διορθώθηκε πρόβλημα με την διαγραφή ενός MultiSample στα παλαιότερα PA1X μοντέλα
 • *Διορθώθηκε πρόβλημα "Style select failed" που εμφανιζόταν μετά την μετατροπή κάποιων ρυθμών από 3X σε 800
 • *Διορθώθηκε πρόβλημα με την αναπαραγωγή Stereo δειγμάτων
 • *SAMPLE Manager - Διορθώθηκε πιθανό πρόβλημα με το Νormalize ενός δείγματος
 • *Εσωτερικές βελτιώσεις

Version 4.0.2301 [Build: 01 Ιανουαρίου 2021]

 • *Performance Manager - Διόρθωση προβλήματος που εμφανιζόταν κατά την προσπάθεια ανοίγματος κλειδωμένων Performances

Version 4.0.2210 [Build: 10 Δεκεμβρίου 2020]

 • *Διορθώθηκε πρόβλημα όπου τα PAD δεν εμφανίζονται στο PA800 μετά από μετατροπή
 • *Διορθώθηκε πρόβλημε με τα UID των MS στον SOUND Manager
 • *Εσωτερικές βελτιώσεις

Version 4.0.2105 [Build: 05 Νοεμβρίου 2020]

 • *Διορθώθηκε πρόβλημα όπου γινόταν αναπροσαρμογή μόνο μέχρι την σελίδα 4 στον PAD Manager
 • *Διορθώθηκε πρόβλημα με τα ονόματα των OSC στον SOUND Manager
 • *Προστέθηκε υποστήρηξη για τα LOCAL DK στον SOUND Manager
 • *Διορθώθηκε πρόβλημα κατά την φόρτωση της Local τράπεζας 10 στον STYLE Manager
 • *Εσωτερικές βελτιώσεις

Version 4.0.2010 [Build: 10 Οκτωβρίου 2020]

 • *Διορθώθηκε πρόβλημα με την επιλογή των ρυθμών στα μοντέλα MG
 • *Διορθώθηκε μικρό πρόβλημα στην επιλογή λειτουργίας PA3XLe
 • *Διορθώθηκε πρόβλημα με την αναπαραγωγή του Time Slice
 • *Διορθώθηκε πρόβλημε με την επαναποθήκευση των PAD
 • +Προστέθηκαν οι τράπεζες 11-20 στον Performance Manager του PA80
 • *Εσωτερικές βελτιώσεις

Version 4.0.1804 [Build: 04 Αυγούστου 2020]

 • *STYLE Properties - HTML Formatting has been fixed
 • *STYLE 4X to 3X Conversion - Freeze/Hang fixed with Long STS Names
 • *STYLE 4X to 3X Conversion - Guitar Mode Chord/Key issue fixed
 • *Improved Sound Conversion Mapping
 • *Εσωτερικές βελτιώσεις

Version 4.0.1717 [Build: 17 Ιουλίου 2020]

 • *Διορθώθηκε πρόβλημα ομαδικής αντιγραφής/επικόλλησης του STYLE Manager
 • *Βελτιώθηκε το φόρτωμα σετ για το PA80
 • *Βελτιώθηκε η υποστήρηξη του PA4X OS V1
 • *Διορθώθηκε πρόβλημα με το Joystick X/Y κατα στην μετατροπή από 4X σε 1000 στον SOUND Manager
 • *Ανανεώθηκε η Ρώσικη μετάφραση
 • *Ανανεώθηκε η Ιταλική μετάφραση
 • *Εσωτερικές βελτιώσεις

Version 4.0.1708 [Build: 08 Ιουλίου 2020]

 • +Βελτιώθηκε η ταχύτητα κατά την αντιγραφή/επικόλληση
 • *Βελτιώθηκε η εμφάνιση του SET Manager
 • *Βελτιώθηκε η εμφάνιση του PAD Manager
 • *Βελτιώθηκε η εμφάνιση του PERFORMANCE Manager
 • *Διορθώθηκε πρόβλημα με την αναπαραγωγή μεγάλων δειγμάτων στον SOUND Manager
 • *Διορθώσεις στην μετατροπή ρυθμών
 • *Ανανεώθηκε η Γερμανική μετάφραση
 • *Ανανεώθηκε η Ρουμάνικη μετάφραση
 • *Εσωτερικές βελτιώσεις

Version 4.0.1630 [Build: 30 Ιουνίου 2020]

 • +Βελτίωση υποστήρηξης για οθόνες υψηλής ανάλυσης
 • *Διόρθωση αντιγραφής διπλού/όμοιου PAD
 • *Διορθώθηκε πρόβλημα στην μετατροπή PA3X - PA2X
 • *Διορθώθηκε πρόβλημα με την εμφάνιση των ονομάτων των ήχων στον PERFORMANCE Manager
 • +Ο SOUND Manager δείχνει πλέον τους Local ήχους στα OSC Layers
 • *Διορθώθηκε η εμφάνιση των html αναφορών του SOUND Manager
 • *Ανανεώθηκαν οι βιβλιοθήκες ήχων για τα μοντέλα 600/900/700/1000 στον SOUND Manager
 • *Διορθώθηκε πρόβλημα με την διαγραφή MultiSample στον SAMPLE Manager
 • *Βελτιωμένη υποστήριξη PA80

Version 4.0.1620 [Build: 20 Ιούνιος 2020]

 • +Προστέθηκε η επιλογή 128MB στην επιλογή λειτουργίας PA2X/800 Mode
 • *Διορθώθηκε πρόβλημα κατά την διαγραφή ενός Μultisample
 • *Διορθώθηκε πρόβλημα που χάλαγε τις ρυθμίσεις των εφέ σε μεταφορές από 800 σε 800 στον PERFORMANCE Manager
 • *Διορθώθηκε πρόβλημα κατά την επικόλληση PAD στον PAD Manager
 • *Βελτίωση γραφικών του παραθύρου Αναφορών
 • *Εσωτερικές βελτιώσεις

Version 4.0.1616 [Build: 16 Ιούνιος 2020]

 • +Προστέθηκε η επιλογή 128MB στην επιλογή λειτουργίας PA2X/800 Mode
 • *Διορθώθηκε πρόβλημα κατά την διαγραφή ενός Μultisample
 • *Διορθώθηκε πρόβλημα που χάλαγε τις ρυθμίσεις των εφέ σε μεταφορές από 800 σε 800 στον PERFORMANCE Manager
 • *Διορθώθηκε πρόβλημα κατά την επικόλληση PAD στον PAD Manager
 • *Βελτίωση γραφικών του παραθύρου Αναφορών
 • *Εσωτερικές βελτιώσεις

Version 4.0.1612 [Build: 12 Ιούνιος 2020]

 • +Προστέθηκαν οι επιλογές 64MB & 256MB στην επιλογή λειτουργίας PA2X/800
 • +Προστέθηκαν οι επιλογές 128MB & 256MB στην επιλογή λειτουργίας PA3X
 • +Προστέθηκε παράθυρο που εμφανίζει πληροφορίες σχετικές με τα Unlinked Samples
 • *Διορθώθηκε πρόβλημα του SET Browser με τις πρόσφατες τοποθεσίες
 • *Διορθώθηκε πρόβλημα όπου το πρόγραμμα κράσαρε στην Local τράπεζα/Bank 13 του STYLE Manager
 • *Βελτιώθηκε η αντιστοίχηση ήχων κατα την μετατροπή από 4Χ σε 3Χ
 • *Διορθώθηκε πρόβλημα όπου δεν εμφανιζόταν σωστά το παράθυρο επιλογής ήχου
 • *Διορθώθηκε πρόβλημα στην αναζήτηση Multisample (Multisample Scan) του SOUND Manager
 • *Ανανεώθηκε η Σλοβάκικη μετάφραση
 • *Ανανεώθηκε η Τσέχικη μετάφραση

Version 4.0.1608 [Build: 08 Ιούνιος 2020]

 • *Διορθώθηκε πρόβλημα κατα την μετατροπή από PA4X σε PA3X
 • *Διορθώθηκε η Βουλγαρική μετάφραση
 • *Διόρθωση προβλήματος Subscript out of range στον Performance Manager
 • *Διορθώθηκε πρόβλημα με την αναζήτηση στον Performance Manager
 • *Εμφανίζονται τα σωστά Original Sound στα Style Properties
 • *Διορθώθηκε πρόβλημα με το AUTO MS mapping στον SAMPLE Manager
 • *Εσωτερικές βελτιώσεις

Version v4.0.1600 [Build: 01 Ιούνιος 2020]

 • +Υποστήριξη του PA4X OS Next 1.5GB
 • +Προσθήκη του SET Manager - Διαχείριση ολόκληρου του SET σε ένα μέρος
 • +Πολλαπλή επιλογή σε όλους τους Manager
 • +Υποστήριξη Drag / Drop Aντιγραφής/Επικόλλησης σε όλους τους Manager
 • +SET Explorer
 • +TIME Slice - Εισαγωγή .WAV λούπας and μετατροπή σε PAD
 • +STYLE Manager - Μετατροπή στα μοντέλα PA4X / PA3X / 2X/800
 • +STYLE Manager - Προσθήκη αναζήτησης
 • +STYLE Manager - Επιλογή μεμονωμένων καναλιών για αντιγραφή/επικόλληση
 • +STYLE Manager - Επιλογή αυτόματης αντιγραφής Pads + Sounds
 • +STYLE Manager - Δημιουργία αναφοράς ήχων STYLE Sound μαζί με τους ήχους των PAD
 • +STYLE Manager - Υποστήριξη της τράπεζας Local για τα PA4X/PA700/PA1000
 • +STYLE Manager - Προσθήκη λειτουργίας διαγραφής ομάδων τραπεζών
 • +PERFORMANCE Manager - Προσθήκη αναζήτησης
 • +PERFORMANCE Manager - Δημιουργία νέου Performance
 • +PERFORMANCE Manager - Υποστήριξη εργοστασιακών βιβλιοθηκών PA4X/PA700/PA1000
 • +PERFORMANCE Manager - Υποστήριξη Localized βιβλιοθηκών PA4X/PA700/PA1000
 • +PERFORMANCE Manager - Υπολογισμός μεγέθους δειγμάτων [δεξί κλικ]
 • +PERFORMANCE Manager - Διαγραφή ολόκληρης κατηγορίας (Factory/User κτλ) [δεξί κλικ]
 • +PAD Manager - Αναπαραγωγή PAD
 • +PAD Manager - Προσθήκη αναζήτησης
 • +PAD Manager - Επεξεργασία του Chord Table
 • +PAD Manager - Προστέθηκε η ιδιότητα Expression
 • +PAD Manager - Μετατροπή στα μοντέλα PA4X / PA3X / 2X/800
 • +PAD Manager - Δημιουργία λούπας Time Slice [δεξί κλικ]
 • +PAD Manager - Υπολογισμός μεγέθους δειγμάτων [δεξί κλικ]
 • +PAD Manager - Διαγραφή ολόκληρης κατηγορίας (Factory/User κτλ) [δεξί κλικ]
 • +PCM Manager - Βελτιστοποίηση εμφάνισης
 • +SOUND Manager - Προσθήκη αναζήτησης
 • +SOUND Manager - Δυνατότητα διαγραφής ήχου + MS + δειγμάτων
 • +SOUND Manager - Δυνατότητα διαγραφής ήχου + DK + δειγμάτων
 • +SOUND Manager - Ανανεωμένο εικονικό κλαβιέ DK
 • +SOUND Manager - Πιο πολλές επιλογές για την εξαγωγή DK Wav
 • +SOUND Manager - Αντιγραφή / Επικόλληση μεμονωμένων OSC Layers
 • +SOUND Manager - Αντιγραφή / Επικόλληση μεμονωμένων/πολλαπλών DK Keys
 • +SOUND Manager - Εισαγωγή .KMP δειγμάτων με Drag & Drop
 • +SAMPLE Manager - Διαγραφή MS [δεξί κλικ]
 • +SAMPLE Manager - Επιλογές [δεξί κλικ]
 • +SAMPLE Manager - Εύρεση σύνδεσης με MS [δεξί κλικ]
 • +SAMPLE Manager - Normalize [δεξί κλικ]
 • +SAMPLE Manager - Gain [δεξί κλικ]
 • +SAMPLE Manager - Επιλογές εξαγωγής σε WAV
 • +SAMPLE Manager - Διαγραφή "λάθος" (Unreferenced) δειγμάτων
 • +MULTISAMPLE Manager - Επιλογή αυτόματης δημιουργίας MS
 • +Βελτιστοποιημένη χρήση μνήμης
 • +Μερική υποστήριξη των μοντέλων KORG MG
 • +Βελτιωμένη υποστήριξη κλειδωμένων σετ
 • Υποστήριξη φωνητικής ανάγνωσης
 • *Οι πληροφορίες μνήμης είναι πλέον ξεχωριστό παράθυρο
 • +Οι πληροφορίες μνήμης περιλαμβάνουν πλέον τον αριθμό των φορτωμένων δειγμάτων
 • +Προσθήκη πληροφοριών χρήσης των θέσεων μνήμης των ήχων