Промени

Version 5.1.2015 [Build: 15 Май 2024]

 • *KST Manager - Стил свири с правилно темпо
 • *Коригиран проблем, причиняващ срив на 5X при преименуване на стил
 • *Коригиран проблем със Sound reMAP
 • *Коригиран проблем с това, че Chord Sequencer не се запазва в стил
 • *Коригиран проблем с изключването на SET Manager поради настройки на звуковата карта
 • *Коригиран проблем, причиняващ срив при избор на стил 5X поради невалидни символи

Version 5.1.2010 [Build: 10 Май 2024]

 • +Поддръжка за PA1000 480MB
 • +KST Manager - Слушане на Стилове и Ритми от PA5x
 • +KST Manager - Слушане на PADове от PA5x
 • +KST Manager - Event Editor вече е достъпен за PAD
 • +KST Manager - Вече е наличен прозорец със свойства на нов стил
 • +KST Manager - Вече е наличен нов прозорец за Chord Sequencer
 • +KST Manager - Функцията Time Slice вече е налична
 • +KST Manager - Вече е налична възможност за създаване на нов KBD SET/PAD/Sound
 • +KST Manager - Нови разширени настройки, осигуряващи допълнителен контрол на параметрите
 • +KST Manager - Допълнителни настройки - Редактиране/Промяна на STYLE KBD SETs или Pads
 • +KST Manager - Допълнителни настройки - Редактиране/промяна на KBDSET
 • +KST Manager - Допълнителни настройки - Редактиране/Промяна на настройките на PAD
 • +KST Manager - Допълнителни настройки - Редактиране/Промяна на User Sound/DK настройки
 • +KST Manager - Раздел Sound - Опцията за пренареждане (reMAP) на звука вече е налична
 • +KST Manager - Нова опция за извличане на PAD от стил в Pad
 • +SET/KST Manager - Ново меню за избор коя вариация да слушате
 • +SET/KST Manager - Style Playback - Сега използва правилната сила на звука на миксера
 • +SET/KST Manager - Поддръжка за KORG Nautilus PCG Import
 • +SET/KST Manager - Щракнете с десния бутон върху Track, за да преминете към местоположението на звука
 • +SET/KST Manager - Ново меню за проверка за звуци на стилове с празни Trackове
 • +Опции за копиране - Добавена е опцията за не копиране на звуци с нулева сила на звука
 • +Опции за копиране - Добавена е опция за не копиране на звук от празен Track
 • +SET Manager - Свойства на STYLE - Вече можете да копирате Вариации между Intro/End групи
 • +Нов механизъм за възпроизвеждане за поддръжка на възпроизвеждане на големи семпли
 • +Event Editor - Midi Import вече поддържа PPQN при по-високи скорости
 • +SAMPLE Manager - Добавена е опция Auto Play
 • +SAMPLE Manager - Вече можете да сортирате колоната за Sample Rate
 • +SAMPLE Manager - Някои FX опции вече поддържат и стерео семпли
 • +MultiSample Manager - Вече можете да плъзгате зони за по-лесно редактиране
 • +Sample Editor - нов и подобрен Low Pass Filter
 • +Sample Editor - нов и подобренHigh Pass Filter
 • +Sample Editor - Нов 3-лентов графичен еквалайзер
 • +Нова опция за експортиране на OSC слоеве наведнъж във формат .KMP
 • +Подобрения на UI
 • *Вътрешни корекции и подобрения

Version 5.0.1605 [Build: 05 Февруари 2024]

 • *Подобрена поддръжка на двоен монитор
 • *SAMPLE Manager - Поправени са няколко обърквания, когато сортирането е било активирано
 • *SAMPLE Manager - Размерът на файла сега запазва текста си, когато се сортира
 • *SAMPLE Manager - Продължителността вече запазва текста си, когато се сортира
 • *SAMPLE Manager - Коригиран проблем при изтриване на неизползвани семпли
 • *Актуализиран превод на узбекски език
 • *Вътрешни корекции и подобрения

Version 5.0.1501 [Build: 01 Януари 2024]

 • *KST Manager - Сега има 12 папки на страница, за да съответства на 5X UI
 • *KST Manager - Максималният брой папки/банки е увеличен от 90 на 144
 • *Коригиран проблем с екодиране със специални символи на 5X
 • +Нов превод, наличен на хърватски
 • *Някои вътрешни корекции

Version 5.0.1329 [Build: 29 Ноември 2023]

 • *KST Manager - Коригиран проблем, причиняващ шум в пробите на 5X
 • *KST Manager - Коригиран проблем, когато някои имена на папки не се записват

Version 5.0.1327 [Build: 27 Ноември 2023]

 • +Актуализирана поддръжка за KORG PA5X OS v1.2.1
 • +MULTISAMPLE Manager - Playback вече е възможно с леви/десни клавиши
 • +MULTISAMPLE Manager - Щракнете два пъти, за да въведете номера на пробата
 • +MULTISAMPLE Manager - клавишите за бърз достъп вече се показват на екрана
 • +SET Manager - Раздел Sound > DK - Клавиш DEL вече нулира ключ към празна проба
 • *SAMPLE Manager - Проблемът с импортирането на стерео .WAV е коригиран
 • *SAMPLE Manager - Корекция на настройка Tune след преобразуване на HZ
 • *SAMPLE Manager - Подобрена поддръжка за 24BIT стерео .WAV файлове
 • *Подобрена поддръжка за PA5X заключени KST
 • *Подобрена поддръжка на двоен монитор
 • *Някои вътрешни корекции

Version 5.0.1311 [Build: 11 Ноември 2023]

 • +KST/SET Manager - Колоната Sample Category е добавена при създаване на отчет на UserDK
 • +KST/SET Manager - Колоната Layer Velocity е добавена при създаване на отчет на UserDK
 • +Запомня и запазва позицията на последния прозорец на екрана
 • *KST Manager - UserSound Report не отчиташе UserBanks 5-6
 • *KST Manager - Поправено е неправилно четене на стойностите на Style-KBD/STS Mute
 • *SAMPLE Manager - Коригиран проблем с неправилни точки на цикъл/loop
 • *SAMPLE Manager - Коригиран проблем при импортиране на .KSF файлове, които са били с Loop
 • *SAMPLE Manager - Коригиран проблем с MS replace, който причиняваше прекъсване на връзката
 • *SAMPLE Manager - Изтриването на неизползвани семпли е подобрено
 • *SAMPLE Manager - Сортирането вече се запазва
 • *Multisample Manager - Поправен е потенциален срив при използване на AutoMS за създаване на MS
 • *Фиксирани именуване за 5X при използване на символи и специални знаци
 • *Много Вътрешни поправки и подобрения

Version 5.0.1126 [Build: 26 Септември 2023]

 • +SAMPLE Record - Увеличен размер на семплиране на стерео запис
 • *Подобрения в импортирането на PCG
 • *SAMPLE Manager - Коригиран проблем с автоматичното изрязване
 • *Коригиран потенциален проблем с несъответствие на размера
 • *Вътрешни поправки и подобрения

Version 5.0.1123 [Build: 23 Септември 2023]

 • +MultiSample Manager - Добавена е нова опция в менюто 'Note to OrigKey'
 • *KST Manager - Заглушените звуци не бяха разчетени точно, вече е коригираноbeen fixed
 • *KST Manager - Опции за КОПИРАНЕ - Актуализиран ред на Tracks за съвпадение на PA5X
 • *SAMPLE Manager - Коригиран проблем при импортиране на стерео .Wav файлове
 • *SAMPLE Manager - Коригиран проблем при конвертиране на Sample Rate
 • *SAMPLE Manager - Коригиран проблем с автоматичното изрязване
 • *SAMPLE Manager - Коригиран проблем, който понякога не запазваше 5x PCG
 • *Коригиран проблем с дисплея на размера над 2GB
 • *Актуализиран превод на унгарски
 • *Вътрешни поправки и подобрения

Version 5.0.1023 [Build: 23 Август 2023]

 • +Коригиран потенциален проблем с дължината при зареждане на MIDI файлове за PAD
 • *KST Manager - Global Sound reMap корекция за PAD remapping на стилове
 • *Коригиране на звуковия механизъм за възпроизвеждане на стерео семпли

Version 5.0.1020 [Build: 20 Август 2023]

 • +SAMPLE Manager - Поддръжка за импортиране на стерео .KSF/мултисемпъл за 5X
 • +SAMPLE Manager - Добавено меню с опции на DrumSemple
 • +SAMPLE Manager - Добавено меню с опции на MultiSample
 • +SET Manager - Добавена Scaled Velocity в раздела SOUND - OSC
 • * Увеличаване на скоростта с неанглийски локали
 • *Подобрена поддръжка на KORG PCG за настройки на velocity
 • *Актуализиран чешки превод
 • *Актуализиран словашки превод
 • *Вътрешни поправки и подобрения

Version 5.0.1010 [Build: 10 Август 2023]

 • *Коригиран случаен срив с KST Manager
 • *Подобрена поддръжка на KORG PCG
 • *Подобрен GLOBAL Remap
 • *Подобрен Time Slice
 • *Вътрешни поправки и подобрения

Version 5.0.1006 [Build: 06 Август 2023]

 • *Коригиран случаен срив с някои компютърни конфигурации
 • *Коригиран проблем при импортиране на KORG PCG
 • *Коригиран проблем при запазване/зареждане на 5X KST
 • *Поддръжка за 5X криптирани PCM
 • *Коригиран проблем при запазване на папки с Unicode знаци
 • *SAMPLE Manager - Подобрено сортиране
 • *Вътрешни поправки и подобрения

Version 5.0.1001 [Build: 01 Август 2023]

 • +Поддръжка за KORG PA5X
 • +Слушане на Стилове и Ритми
 • +EVENT Editor
 • +Импортиране / експортиране на MIDI
 • +Поддръжка на MIDI клавиатура
 • +Поддръжка на компютърна мишка/клавиатура
 • +По-бързо зареждане/запазване на SET-ове
 • +KST Manager - Нов мениджър за KORG PA5X
 • +SET Manager - Управление на KORG PA SET-ове в едно място
 • +SET Manager - Нови разширени настройки, предоставящи допълнителен контрол на параметрите
 • +SET Manager - Global Sound reMAP
 • +SET Manager - Sound reMap - препозициониране на UserSounds/DK, което автоматично ще направи reMAP чрез SET
 • +SET Manager - Създавайте нови звуци / перформанс / пад от нулата
 • +SET Manager - Добавен е бутон за настройки на OSC (промяна на настройките за Pan, Velocity, Keyboard Range)
 • +SET Manager - Импортирайте .PCG звуци от KORG Trinity / Triton / Triton Le / M3 / KRONOS
 • +SET Manager - Нова по-бърза клавиатура за DK
 • +SET Manager - Вече е възможно групово банково копиране
 • +SET Manager - Предлагат се нови опции за копиране
 • +SET Manager - Автоматично изтриване на неизползваните звуци
 • +Style Properties - Редактиране/записване на нови стилови чрез Event Editor
 • +Style Properties - Изтриване на варианти / CV / отделни канали
 • +Style Properties - Копирайте канали или вариации от други стилове
 • +Style Properties - Преглед на Midi списък със събития
 • +Style Properties - Експортиране на вариации/индивидуални канали като MIDI
 • +Style Properties - Добавени са колони Track Type & Key
 • +Sample Manager - Запишете свои собствени семпли от вашата звукова карта
 • +Sample Manager - добавено е сортиране по колони
 • +Sample Manager - Редактиране на компресирани проби
 • +Sample Manager - Добавени са опции за преименуване на множество последователни семпли
 • +Sample Manager - Добавени са опции за преименуване на MultiSample > Свързани семпли
 • +Sample Manager - Добавени са нови опции за филтър - Нормални / Компресирани / Заключени / Без връзка
 • +Sample Manager - Добавено автоматично изрязване/изтриване на крайно безшумно заглушаване
 • +Sample Manager - Добавени опции за конвертиране на Sample Rate
 • +Sample Manager - Добавена опция за създаване на SET отчет като .txt/.csv
 • +Sample Manager - Добавено е меню Проверка за дубликати
 • +Sample Manager - Информация за MultiSample сега автоматично избира използвани семпли в MS
 • +Sample Manager - Добавена е опция от менюто Drum Sample (Конвертиране на стерео в моно)
 • +Sample Manager - Колоната 'Unref' е добавена, за да покаже всички семпли без връзка в MultiSample
 • +Sample Manager - Добавена е опция за замяна на MultiSample с друг .KMP
 • +Sample Manager - Поддръжка на файлове ReCycle REX [.rex/.rx2/.rcy]
 • +Sample Editor - Нов дизайн с опции за Zoom
 • +Sample Editor - Нови опции на менюто FX и Export
 • +Sample Editor - Опция за визуализация на Loop за фина настройка на Loop
 • +SOUND Select има нова функция за търсене
 • +MULTISample Manager - Поддръжка на MIDI клавиатура
 • +MULTISample Manager - Поддръжка на компютърна мишка/клавиатура
 • +MULTISample Manager - Нова по-бърза клавиатура
 • +MULTISample Manager - истински реален звук с volume/pitch
 • +MULTISample Manager - Добавени опции за добавяне/изтриване на зона
 • +MULTISample Manager - опция за MS Editor с изглед на зонов слой
 • +MULTISample Manager - Добавена е опция за запазване като нов MS
 • +MULTISample Manager - Чуйте MS като Loop, за да го визуализирате
 • +Time Slice - Вече можете да визуализирате отделни срезове
 • +Time Slice - Вече можете ръчно да плъзгате и коригирате срезовете
 • +Time Slice - Добавено е Zoom
 • +Time Slice - Поддръжка на файлове ReCycle REX [.rex/.rx2/.rcy]
 • +FILE Viewer - PCM поддръжка (PCM Manager е включен)
 • +Подобрен механизъм за копиране на семпли при прехвърляне на семпли без връзки
 • +Предлага се превод на Албански
 • +Предлага се превод на Кюрдски (сорани)
 • +Предлага се превод на Узбекски
 • +Предлага се превод на Уйгурски