Промени

Version 4.1.5025 [Build: 25 април 2023]

 • *Time Slice е подобрен за по-плавно откриване на slice
 • *SAMPLE Manager - DS Export вече има и опции за експортиране

Version 4.1.4910 [Build: 10 March 2023]

 • +SOUND Manager - Добавена е нова опция за DK Export
 • +SAMPLE Manager - При импортиране, Откриване на .WAV RootKey
 • +SAMPLE Manager - Експортиране на RootKey информация за .wav експорт
 • *SAMPLE Manager - .WAV Import Loop Point корекция
 • *Вътрешни поправки и подобрения

Version 4.1.4701 [Build: 01 януари 2023]

 • *SAMPLE Manager - Коригиране при изтриване на нереферирани семпли
 • *SOUND Manager - Корекция на изчислението на размера на звука
 • *Като цяло По-бърза реакция при плъзгане и пускане
 • *Вътрешни поправки и подобрения

Version 4.1.4518 [Build: 18 Ноември 2022]

 • *Показване къде се използва този звук - лека корекция с дублирани звуци
 • *WAV Editor - корекция с Unref звук след редактиране на семпла

Version 4.1.4501 [Build: 01 Ноември 2022]

 • +WAV Editor Window - добавено е квадратче за отметка preLoad
 • *корекция на изчислението на preLoad
 • *SOUND Select Window - коригиране при изтриване на звук [името оставаше видимо]
 • *SAMPLE Manager - Коригиран проблем с компресирани семпли при Auto Unref Fix
 • *SAMPLE Manager - По-добра поддръжка за криптирани/заключени SET/семпли
 • *SAMPLE Manager - Фиксиран възможен срив с много големи семпли
 • *Подобрена reMAP таблица при конвертиране на фабрични ROM семпли
 • *Подобрено индексиране на търсене
 • *Вътрешни поправки и подобрения

Version 4.1.4128 [Build: 28 Юли 2022]

 • *Проблемът с 24-битовото конвертиране на wav е отстранен
 • *Срив при импортиране на WAV в Sound Manager е коригиран
 • *Коригиран проблем, който причиняваше срив по време на запазване

Version 4.1.3918 [Build: 18 Май 2022]

 • *3X - 800 корекция за преобразуване на FX
 • *4X - 3x корекция за преобразуване на FX
 • *Поправка на преобразуване на FX MFX Send
 • *SET Manager - Подобрено откриване на дублирани имена
 • *Time Slice - Поправка на атака
 • *MultiSample Manager - Поправка на AUTO MS Shift избиране
 • *SOUND Manager - Подобрено откриване на име на последователност .WAV
 • *Вътрешни поправки и подобрения

Version 4.1.3501 [Build: 01 January 2022]

 • *SAMPLE Manager - Normalize available on Multiselect
 • +SAMPLE Manager - Gain +/- available on Multiselect
 • +SAMPLE Manager - Better loop point detection on .WAV import
 • *SAMPLE Manager - Improvement on finding & fixing unreferenced samples
 • *Azeri Translation updated
 • *Vietnamese Translation updated

Version 4.1.3301 [Build: 01 November 2021]

 • *SAMPLE Manager - Fixed an issue with AUTO MS creation
 • +SAMPLE Manager - Improved Name Sequence detection
 • +SAMPLE Manager - Faster importing of .wav files
 • *SOUND Manager - Sound size warning issue fixed
 • *Fixed a possible Device Generic Error when loading 4X Sets

Version 4.1.3223 [Build: 23 October 2021]

 • +Sample Manager - Search where this Drum Sample is being used option added
 • +Sample Manager - Multisample Export Format option added
 • +SAVE Dialog - Last save path is now being remembered
 • *Local Sound detection fix
 • *Time Slice - 24bit wav import fix
 • *Time Slice - Stereo wavs are now fully separated to L/R channels
 • *SET Manager - Check Unused Sound not saving .txt fix
 • *SOUND Manager - AUTO Sample Select fix with name order
 • *PERF Manager - Improvement to parameters on conversion to lower models
 • *WAV Import Loop issue fixed with older models
 • *Arabic Language pack updated
 • *Hungarian Language pack updated
 • *Internal fixes & improvements

Version 4.1.2910 [Build: 10 July 2021]

 • +New Message Box to ask User if LOCAL sounds to be MAPPED when converting down a model
 • *Improved Duplicate Scans & Reports for STY/PRF/PAD/SOUND
 • *Style Properties - Fixed PA800 Save issue
 • *Internal fixes & improvements

Version 4.1.2824 [Build: 24 June 2021]

 • *Check for Unused Sounds fix
 • *Sound Manager - display of correct model sound list fixed
 • *Performance Manager - Fixed an issue with Search on PA1000 mode
 • *PA800 16DK Page fix
 • *PAD Conversion fix

Version 4.1.2814 [Build: 14 June 2021]

 • +General Speed Boost
 • +PAD Manager - GM MIDI Playback Support has been added
 • *SET Explorer - Much faster opening/loading
 • *SET Explorer - UI Improvements
 • +Factory ROM Sample remapping on 4X / 3X / 2X / 800 conversion
 • +Improved Style / Perf / Pad / Sound Conversion Parameters - Volume / FX / EQ etc...
 • *LOCAL PA4X/3X Sounds will be be reset to Default Piano when converting to PA2X/800
 • +STYLE Manager - Copy Options have been added | Copy Sounds from selected Variations
 • +STYLE Properties - Volume Controls have been added
 • *STYLE Properties - Improved Track Detection
 • +SAMPLE Manager - Compression is now 5x Faster
 • +SAMPLE Manager - Waveform Viewer has been added
 • +SAMPLE Manager - Options button has been added
 • +SAMPLE Manager - Menu to control no of threads during compression has been added
 • +SAMPLE Manager - Drum Samples Section has been added
 • +SAMPLE Manager - MultiSample Zones + Size Columns have been added
 • +SAMPLE Manager - Export MultiSample Menu added
 • +SAMPLE Manager - Search where MultiSample is being used menu has been added
 • +SAMPLE Manager - Compress/DeCompress MS Menu's added
 • +SAMPLE Manager - Normalize Samples that are Compressed
 • +SAMPLE Manager - Change Gain of Samples that are Compressed
 • +SAMPLE Manager - 24bit WAV Support
 • +SAMPLE Manager - New Bar to show what % of SET is Compressed
 • +SAMPLE Manager - New 'Fix Unref' option
 • +MultiSample Manager - Edit Sample option added
 • +SOUND Manager - Drag & Drop .KMP MultiSamples
 • +SOUND Manager - Import button added (supports MultiSamples)
 • +SOUND Manager - Double Click to show & select Factory Sample List
 • +SOUND Manager - Ability to copy USERDK Bank is now enabled
 • *SOUND Manager - Accurate conversion of Decibels to Linear from 4X to Lower models
 • +SET Manager - Bank Delete now shows box with Sample Delete option
 • +SET Manager - Page Delete now shows box with Sample Delete option
 • +SET Manager - 'Show used Sound' Menu added to Perf/KBD area
 • +SET Manager - 'Show used Sound' Menu added to PAD area
 • +SET Manager - 'Check for Unused Sounds' Menu added
 • +Time Slice - Slicing in Realtime
 • +Time Slice - Options / Loop Points / FX buttons have been added
 • +Time Slice - Manually Add/Remove Slices
 • +PERFORMANCE Manager - Added UP1/2/3/LOW Options when importing sounds
 • +PAD Manager - Track Mode Label added
 • +PAD Manager - Sound Device Option added
 • +FILE Viewer - 'Load SET' button added
 • +Check for Duplicates Menu option added to All Managers
 • +Memory Window - new positioning button has been added
 • +Macedonian Translation has been added
 • *Internal Improvements

Version 4.0.2510 [Build: 10 March 2021]

 • *Fixed 4X Family KB Freeze issue with PAD selection
 • *Fixed SET Manager PAD report position

Version 4.0.2414 [Build: 24 February 2021]

 • *Fixed an issue when Deleting a MultiSample with older PA1X Models
 • *Fixed a Style Select issue when converting a 3X>PA800 Style
 • *Fixed Stereo playback issue
 • *SAMPLE Manager - Fixed a possible issue when Normalizing a sample
 • *Internal improvements

Version 4.0.2301 [Build: 01 January 2021]

 • *Performance Manager - Fix on loading Locked Performances

Version 4.0.2210 [Build: 10 December 2020]

 • *PADs not showing on PA800 after conversion has been fixed
 • *SOUND Manager issue with MS UID has been fixed
 • *Other Internal fixes

Version 4.0.2105 [Build: 05 November 2020]

 • *PAD Manager - reMap upto page4 issue fixed
 • *SOUND Manager - Merge Mode OSC Names fix
 • *SOUND Manager - DK LOCAL support
 • *STYLE Manager - Local load Bank10 issue
 • *Internal improvements

Version 4.0.2010 [Build: 10 October 2020]

 • *Fixed Styles Select issue with MG models
 • *Fixed minor issue with PA3XLe Mode
 • *Fixed issue wih Time Slice playback
 • *Fixed PAD resave issue
 • +Performance Manager - PA80 Bank 11-20 added
 • *Internal improvements

Version 4.0.1804 [Build: 04 August 2020]

 • *STYLE Properties - HTML Formatting has been fixed
 • *STYLE 4X to 3X Conversion - Freeze/Hang fixed with Long STS Names
 • *STYLE 4X to 3X Conversion - Guitar Mode Chord/Key issue fixed
 • *Improved Sound Conversion Mapping
 • *Internal improvements

Version 4.0.1717 [Build: 17 July 2020]

 • *STYLE Manager - Group Pad Copy / Paste issue fixed
 • *Improved PA80 SET Load
 • *PA4X OS V1 improved support for older OS
 • *SOUND Manager - Joystick X/Y fix during PA4X to 1000 Conversion
 • *Russian Translation updated
 • *Italian Translation updated
 • *Internal Fixes

Version 4.0.1708 [Build: 08 July 2020]

 • +Faster Copy/Paste of items
 • *SET Manager UI Enhancements
 • *PAD Manager UI Enhancements
 • *PERFORMANCE Manager UI Enhancements
 • *SOUND Manager - Fixed a problem with Large Sample Playback crash
 • *Style Convert Fixes
 • *German Translation
 • *Romanian Translation updated
 • *Internal Improvements

Version 4.0.1627 [Build: 27 June 2020]

 • +Improved DPI Support with High Res Monitors
 • *Duplicate PAD Copy fix
 • *PA3X - PA2X convert issue fixed
 • *PERFORMANCE Manager - not showing sound names fixed
 • +SOUND Manager - Now shows Local Sounds on OSC Layers
 • *SOUND Manager - Fixed html formatting on reports
 • *SOUND Manager - 600/900/700/1000 Sound Databases updated
 • *SAMPLE Manager - Delete MultiSample issue fixed

Version 4.0.1620 [Build: 20 June 2020]

 • *STYLE Manager - Fixed a possible problem when remapping PA4X OS V3 Next KBD SETs
 • *SET Manager - Favorite Bank Names shown again
 • *SAMPLE Manager - 'Delete Unref Samples' issue fixed
 • *SOUND Manager - Save Disabled on FULL Banks fixed
 • *Vietnamese Translation updated
 • *Internal Fixes

Version 4.0.1616 [Build: 16 June 2020]

 • +Added 128MB Option when selecting PA2X/800 Mode
 • *Fixed issue when Deleting a Multisample
 • *PERFORMANCE Manager - Fixed loss of FX Settings with 800 to 800 transfers
 • *PAD Manager - Fixed a problem when pasting PADs
 • *Report Window UI Improvements
 • *Internal Fixes

Version 4.0.1612 [Build: 12 June 2020]

 • +Added 64MB & 256MB Options when selecting PA2X/800 Mode
 • +Added 128MB & 256MB Options when selecting PA3X Mode
 • +Unlinked Samples Info box added
 • *SET Browser - Fix with Recent Paths
 • *STYLE Manager - Local Bank 13 crash fix
 • *Style Properties - Apply Sounds to othe elements fixed
 • *Improved sound mapping from 4X to 3X conversion
 • *Sound Select window not being updated issue fixed
 • *Slovak Translation Updated
 • *Czech Translation Updated

Version 4.0.1608 [Build: 08 June 2020]

 • *PA4X to PA3X Conversion problem Fixed
 • *Bulgarian Translation Fixed
 • *Performance Manager - Subscript out of range fix
 • *Performance Manager - Search issue fixed
 • *Style Properties - Incorrect display of Original Sounds fixed
 • *SAMPLE Manager - AUTO MS mapping bug Fixed
 • *Internal Improvements

Version 4.0.1600 [Build: 01 June 2020]

 • +PA4X OS Next 1.5GB Support
 • +SET Manager - Manage your SET in one place
 • +MultiSelect Available on All Managers
 • +Drag / Drop Copy/Paste Available on All Managers
 • +SET Explorer
 • +TIME Slice - Import .WAV Loops and Slice them as a PAD Sequence
 • +STYLE Manager - Convert PA4X / PA3X / 2X/800 Models
 • +STYLE Manager - Search Feature Added
 • +STYLE Manager - Select Individual Sound Channels when Copy/Pasting
 • +STYLE Manager - Auto Copy of Pads + Sounds Option Added
 • +STYLE Manager - STYLE Sound Report Includes PAD Sounds
 • +STYLE Manager - PA4X/PA700/PA1000 Support For Local Banks
 • +STYLE Manager - Delete Bank Groups [right-click Menu] Added
 • +PERFORMANCE Manager - Search Feature Added
 • +PERFORMANCE Manager - Ability to create a New Performance
 • +PERFORMANCE Manager - PA4X/PA700/PA1000 Support For Factory Banks
 • +PERFORMANCE Manager - PA4X/PA700/PA1000 Support For Local Banks
 • +PERFORMANCE Manager - Check Sample Size [right-click Menu] Added
 • +PERFORMANCE Manager - Delete Bank Groups [right-click Menu] Added
 • +PAD Manager - PAD Player
 • +PAD Manager - Search Feature Added
 • +PAD Manager - Chord Table Editor
 • +PAD Manager - Expression Property Added
 • +PAD Manager - Convert PA4X / PA3X / 2X/800 Models
 • +PAD Manager - Create Time Sliced Loops [right-click Menu] Added
 • +PAD Manager - Check Sample Size [right-click Menu] Added
 • +PAD Manager - Delete Bank Groups [right-click Menu] Added
 • +PCM Manager - UI Enhancements
 • +SOUND Manager - Search Feature Added
 • +SOUND Manager - Delete Sound + MS + Samples Menu Added
 • +SOUND Manager - Delete Sound + DK + Samples Menu Added
 • +SOUND Manager - New DK Keybed added
 • +SOUND Manager - DK Wav Format Export Options Added
 • +SOUND Manager - Copy / Paste Individual OSC Layers
 • +SOUND Manager - Copy / Paste Individual/Multiple DK Keys
 • +SOUND Manager - Drag & Drop / Import .KMP MultiSamples
 • +SAMPLE Manager - Delete MS [right-click Menu] Added
 • +SAMPLE Manager - Options [right-click Menu] Added
 • +SAMPLE Manager - Find MS Link [right-click Menu] Added
 • +SAMPLE Manager - Normalize [right-click Menu] Added
 • +SAMPLE Manager - Gain [right-click Menu] Added
 • +SAMPLE Manager - Wav Export Options Added
 • +MULTISAMPLE Manager - AUTO MS Option added
 • +Improved Memory Efficiency
 • +Partial Support for KORG MG Models
 • +Improved Support Locked Resources
 • +Support for Voice Narration
 • *Memory Info is now a separate dockable window
 • +Memory Info now includes a Sample Count Bar
 • +Memory Info now includes Sound Bank Memory Info