Η μετάφραση της συγγεκριμένης σελίδας θα ολοκληρωθεί σύντομα.

Privacy Policy

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Μετά την αγορά, θα σταλθεί ένα mail που περιέχει οδηγίες για την ενεργοποίηση του KORG PA Manager.


  • -Κάθε κωδικός ενεργοποίησης είναι κλειδωμένος σε ένα και μόνο υπολογιστή.
  • -Απαιτείται συνεχής στο διαδίκτυο για την λειτουργία του προϊόντος αυτού.
  • -Η μεταπώληση της άδειας χρήσης/κωδικού ενεργοποίησης δεν είναι εφικτή.
  • -Κάθε χρήστης δικαιούται 3 δωρεάν αλλαγές/μεταφορές άδειας.Μετά την χρήση των 3 αυτών δωρεάν αλλαγών μπορεί με £25 GBP να αγοράσει άλλες 3 αλλαγές/μεταφορές.
  • -Επιστροφή χρημάτων γίνεται αποδεκτή ΜΟΝΟ εαν δεν έχει αποσταλεί ο κωδικός ενεργοποίησης, για αυτό το λόγο υπάρχει και η δοκιμαστική έκδοση του προγράμματος για 14 ημέρες.
  • -Όλες οι μελλοντικές αναβαθμίσεις της έκδοσης (Minor 4.x) θα γίνονται δωρεάν σε κάθε νόμιμο κάτοχο άδειας.
  • -Νέες εκδόσεις του προγράμματος (για παράδειγμα v5) θα έχουν κόστος αναβάθμισης της άδειας*.
  • -Θα υπάρχει υποστήριξη της έκδοσης v4.x μέχρι το 2022.

  • Αν έχετε απορίες, επισκεφθείτε την σελίδα: Συνήθεις Ερωτήσεις

What information do we collect ?

We collect information from you when you place an order or register on our Forum.
When ordering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: Name / Address / e-mail address / Bank Details.
When registering on our Forum, you may be asked to enter your Name / e-mail address.

What do we use your information for ?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways:

To personalize your experience — your information helps us to better respond to your individual needs.
To improve our website — we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you.
To improve customer service — your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs.

How do we protect your information ?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order.

We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information
is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our
Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to keep the information confidential.

After a transaction, your private information (credit cards, financials, etc.) will not be stored on our servers.

Do we use cookies ?

Yes Cookies are small files that a website or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information.

We use cookies via our 3rd party service providers (google analytics / tawk.to chat service) to help us analyze our website performance and provide improved customer service.

Do we disclose any information to outside parties ?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information.
This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or
servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential.
We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law,
enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety.
However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Your Consent

By using this website, you consent to the terms of our Online Privacy Policy
and to the KORG PA Manager team's processing of Personal Information for the purposes given above as well as those explaining
our policies pertaining to collection of Personal Information on the Web.
Should the Online Privacy Policy change, we intend to take every reasonable step
to ensure that these changes are brought to your attention by posting all changes prominently on our web site for a reasonable period of time.

Changes to our Privacy Policy

We reserve the right to occasionally update this Privacy Policy
to reflect company and customer feedback or changes to privacy legislation.
We encourage you to periodically review this Privacy Policy to be informed of how we are protecting your personal information.

Changes to our Privacy Policy

If there are any questions regarding this privacy policy you may contact us by emailing: info@korgpamanager.com